ദുഃഖം സഹിക്കാതെ

പാടുന്നു ഞാനിന്ന് നിന്നെക്കുറിച്ച്
        പട്ടുനീലിച്ചൊരു അമ്മയാം മാതാവെ
        ഒരമ്മതന്‍ മക്കളാം ഭൂമിതന്‍ മാറില്‍ നി-
        ന്നുതിര്‍ക്കുന്നു പരസ്പരം മനുജരക്തം

സിന്ധുവും, ഗംഗയും,യമുനയും എല്ലാം
നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കേരളനാട്ടില്‍
ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുകയാണിവിടെ 

        ബുദ്ധന്‍ ജനിച്ച ഗാന്ധി വളര്‍ന്ന
        മാനവര്‍ വാഴ്ത്തിയ പുണ്യനാട്
        പുളകങ്ങള്‍ വിതറിയ തടിനികളും,
        സസ്യലതാതികള്‍ കാനനങ്ങള്‍

എവിടെ  പോയ് നിന്നില്‍നിന്നിത്ര വേഗം
വില്‍ക്കുന്നു നിന്നെ നിന്‍ മക്കള്‍ തന്നെ
പുഴകളും , തീരവും വില്‍ക്കുന്നവര്‍-
ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇന്നു നീ ഉതിര്‍ത്താലും

       വെറുക്കില്ലൊരിക്കലും എന്‍ പ്രിയഭൂമിയെ
       ഗദ്ഗദം നിറഞ്ഞൊരാദിത്യ നാഴിയില്‍
       അണയുന്നു ഭൂമിതന്‍ ദുഃഖം സഹിക്കാതെ
                           by
                            Teena Thomas

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )