യു ഐ ഡി ഡാറ്റാ എന്‍റോള്‍മെന്റ്

ആധാര്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ UID തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള data enrolment സ്കൂളുകളില്‍സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

* ഡാറ്റ എന്റര്‍പ്രണേര്‍സ് ആയ അക്ഷയ,കെല്‍ട്രോണ്‍ എന്നീ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം

  • എന്റര്‍പ്രണേര്‍സ് മുന്‍കൂട്ടി നല്‍കുന്ന  ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഫോം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് അദ്ധ്യാപകര്‍ പരിശോധിച്ച് 3 ദിവസത്തിനകം തിരികെ നല്‍കണം.
  • Data enrolment നായി കുട്ടികളെ തുടര്‍ച്ചയായി എത്തിക്കണം. ( ഉപകരണങ്ങള്‍ idle ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്.)
  • സ്കൂള്‍ സമയത്തിനു പുറമെ (before 10 AM & upto 5PM) Data enrolment നടത്താന്‍ സൗകര്യംഒരുക്കാന്‍ കഴിയണം.

ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു അദ്ധ്യാപകന് ചുമതല നല്‍കുന്നത് നന്നായിരിക്കും

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )