അധ്യാപക പാക്കേജ്

അധ്യാപക പാക്കേജ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കുന്നതും അധ്യാപക പാക്കേജില്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതുമായ അധ്യാപകരുടെ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

സര്‍ക്കുലര്‍ | ടീച്ചേഴ്സ് പാക്കേജ് സൈറ്റ് | പരാതി രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലിങ്ക് (Last date : 15-01-2012) | മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )