ഇരിട്ടി ഉപജില്ലാ

ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര- പ്രവൃത്തിപരിചയ-

ഐ ടി മേള

ഒക്ടോബര്‍ 25 ന്

സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍,പേരാവൂരില്‍

സമയക്രമം

ലാബ് 1

രാവിലെ 9.45 ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിംഗ് യു പി

11 മണി ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിംഗ് എച്ച് എസ്,എച്ച് എസ് എസ്

12.15 മലയാളം ‍ടൈപ്പിംഗ് യു പി വിഭാഗം

12 45 മലയാളം ‍ടൈപ്പിംഗ് എച്ച് എസ് വിഭാഗം,എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗം

ലാബ് 2

രാവിലെ 9.45 മള്‍ട്ടിമീ‍ഡിയ പ്രസന്റേഷന്‍ എച്ച് എസ് വിഭാഗം,എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗം

11 .30 മണി വെബ്പേജ് ഡിസൈനിംഗ് എച്ച് എസ് വിഭാഗം,എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗം

മള്‍‌ട്ടിമീഡിയ റൂം

രാവിലെ 9.45 ഐ ടി ക്വിസ് യു പി വിഭാഗം 11 മണി ഐ ടി ക്വിസ്

എച്ച് എസ് വിഭാഗം,എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗം

12 മണി ഐ ടി പ്രോജക്റ്റ്

ഇരിട്ടി ഉപജില്ല ഐ ടി മേള

25/10/2014

സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍,പേരാവൂര്‍

ചുമതലകള്‍

ലാബ് 1

Digital Painting UP

1 Sri.Anil Kumar G,SITC GHSS Pala 9495156625

2 Sri. Nobin SITC Aralam 9446833958

Digital Painting HS &HSS

3.Sudha V M,JSITC ,GHSS Chavassery

4.Biju ,SITC,St.Sebastians HSS,Velimanam

MALAYALAM TYPING UP,HS &HSS

1.Babu V V,SITC GHSS Chavasery 8281883578

2.Francis, SITC St Thomas HSS,Karikkottakkari 9495067184

ലാബ് 2

MULTIMEDIA PRESENTATION

1.Shaji Jose, SITC Sacred Heart HSS ,Angadikkadavu 9633226684

2. Soly,SITC ,St.Josephs HS,Adakkathode 8547569816

WEB DESIGNING

1. Jessy E J,SITC, GHSS Manathana 9995944226

2` Byju ,SITC, St. Thomas HSS,Kelakam 9400274387

Quiz & Project

1 Neelakantan SITC ,St Mary,s HSS Edoor 9447688354

2 Roy Sebastian, JSITC GHSS Pala 9446262396

Co-ordination Rejith T CHMHSS, KAVUMPADY 9847654692

Charge MT, IT@ School Supriya P 9447683419

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )